Kontakt:
isr@master-ling.com
Tlf. + 45 35 43 15 15
Postadresse:
Tuborgvej 5,1.
DK-2900 Hellerup

Om AidaCom

Kundeoversigt

 Hvad siger kursisterne?

Nyttige links

 Kurser

Firmaundervisning

Priser og betingelser

Forside

Som undervisere er vi stærkt engagerede i den enkelte kursist og dennes indlæringsproces. Det er vores overbevisning, at de bedste resultater opnåes ved undervisning af helt små hold, hvor den enkelte deltager får mest mulig tid med underviseren. Kursisten får således individual feedback på skriftlige og mundtlige opgaver, og underviseren kan fokusere på den enkeltes fejl i udtale og grammatik. Dette danner grundlag for hurtig progression.
Vi lægger vægt på praksislæring, så deltagerne overfører det lærte til deres dagligdag og dermed skaber ny værdi og effekt på arbejdspladsen. Vi begynder hurtigt at kommunikere med den enkelte kursist via e-mail og SMS på fremmedsproget og træner således lige fra starten praktisk kommunikation i det daglige.
Der tages hensyn til, om den enkelte kursist lærer bedst via den mere frie og kommunikative metode med direkte anvendelige fraser og strukturer eller ved hjælp af den mere strukturerede og akademiske tilgang til sprogindlæring med grammatiske regler. Vores erfaring er, at det bedste resultat opnås ved en kombination af begge metoder.
Vi stræber efter at finde en optimal balance mellem udfordringer og en tryg, afslappet atmosfære, som giver kursisten den bedst mulige forudsætning for læring til opnåelse af succes og fastholdelse af motivation.

Undervisningsmetoder

Firmaets historie

Visioner og værdier

Undervisningsmetoder