Kontakt:
isr@master-ling.com
Tlf. + 45 35 43 15 15
Postadresse:
Tuborgvej 5,1.
DK-2900 Hellerup

Om AidaCom

Kundeoversigt

 Hvad siger kursisterne?

Nyttige links

 Kurser

Firmaundervisning

Priser og betingelser

Forside

Nedenfor ses et eksempel på et typisk kursusforløb

1. Behovsanalyse
Vi tilbyder en gratis test- og behovsanalyse for den individuelle medarbejder forud for et eventuelt kursusforløb. Dette muligør klarlæggelse af passende niveau samt en identificering af kursistens mål og ønsker.
2. Kursusformater
Efter test og samtale om kursistens sproglige niveau og behov fremsender vi en skræddersyet kursusbeskrivelse og planlægger et kursusforløb - typisk på 30 lektioner à 40 minutters varighed.
Alle lærer med forskellige forudsætninger, så det kan være svært at definere præcist hvor meget tid, der skal påregnes for at nå et bestemt niveau. Vores erfaring er, at kursister med tidligere kendskab til sproget typisk har brug for et forløb på minimum 30 lektioner for at opnå et solidt kompetenceløft i forhold til det eksisterende niveau. Foreningen for Europæiske sprogtestere, The Association of Language Testers of Europe (ALTE), foreslår 60-90 lektioner for at bevæge sig fra et CEFR niveau til det næste. Ved eneundervisning eller små intensive hold, kan denne tidsramme ofte afkortes.
Et kursusforløb på 30 lektioner kan alt efter ønske afvikles med 1-2 ugentlige mødegange, hvor kursisten modtager 10 x 3 lektioner eller 15 x 2 lektioner. Intensiteten kan således aftales med den enkelte. Mere intense kurser for eksempel à 2 ugers varighed eller kortere kurser med et særligt fokus er også mulige.
3. Fleksibilitet
Kursisten eller holdet kan aftale et fast tidspunkt for undervisningen eller et fleksibelt skema, hvor man aftaler lektionerne fra gang til gang. Det er altid muligt at udskyde en planlagt lektion senest dagen før inden kl. 17.  Ved senere aflysning bortfalder den pågældende lektion.
Ved aflysning eller manglende fremmøde på hold gennemføres undervisningen med resten af holdet, hvilket betyder, der ikke kan gøres krav på en ekstra undervisningsgang for de kursister, der ikke møder op. Vi bestræber os på at lægge undervisningen på tidspunkter, der passer den enkelte medarbejders arbejdsdag.
4. Sted
Undervisningen forgår på jeres domicil, så det er bekvemt for medarbejderen at deltage i kurset uden transporttid.
5. Evaluering
Der gennemføres en evaluering efter hver 30. lektion. Evalueringen fremsendes til firmaets HR afdeling eller anden kontaktperson i firmaet alt efter aftale. Herefter kan et eventuelt videre kursusforløb aftales.

 

Sprogkurser i dansk og engelsk

Typisk kursusforløb