Kontakt:
isr@master-ling.com
Tlf. + 45 35 43 15 15
Postadresse:
Tuborgvej 5,1.
DK-2900 Hellerup

Hjemmeopgaver

Deltagerne forventes at producere mindst én mindre skriftlig opgave pr. uge.
 
Kursisternes opfordres til at bruge egne e-mails og arbejdsopgaver som en del af øvelserne.
 
Jo mere deltagerne bruger opgaver fra det daglige arbejde, jo nemmere bliver
det at anvende det
 indlærte i praksis.

Målsætning

Kurset henvender sig til dem, der...
allerede har lært et grundlæggende engelsk
vil forbedre skriftsproget generelt og i professionelle sammenhænge

Forventet udbytte

Deltagerne bliver i stand til at skrive de mest almindelige erhvervsgenrer som bestillinger, forespørgsler, følgebreve, klager, afbestillinger og andre relevante situationer fra kursistens egen hverdag.
Deltagerne lærer at opstille dokumenter efter engelske retningslinjer, og der øves formulering af skriftlige budskaber med korrekt ordvalg. Vi øver også tegnsætning og grammatik efter behov.
Kursisten introduceres for mange standardformuleringer, som kan bruges i arbejdssituationen og vil lære hvordan man finder den rigtige tone, så man udtrykker sig både høfligt, klart og sikkert.
Den enkelte kursist vil få praktiske og brugbare tilbagemeldinger på deres skriftlige opgaver.