Kontakt:
isr@master-ling.com
Tlf. + 45 35 43 15 15
Postadresse:
Tuborgvej 5,1.
DK-2900 Hellerup

 

Priser

Undervisning: Sprogkurser udbydes typisk i lektioner, hvor en undervisningslektion er på 40 minutter. Vores priser pr. lektion ligger fra 475 kr. ekskl. moms for eneundervisning. For lukkede firmahold bliver prisen pr. deltager markant lavere pr. lektion. For mere specialiserede kurser aftales individuelle priser med kunden. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.
Et kursusforløb er typisk på 30 lektioner for at sikre en solid progression i forhold til det eksisterende niveau. Kurset kan alt efter ønske afvikles med 1-2 ugentlige mødegange enten som 10 x 3 lektioner eller 15 x 2 lektioner. Intensiteten kan således aftales med deltagerne, alt efter hvad der passer bedst for den enkelte eller virksomheden.
Materialer:
Til kursusprisen lægges et beløb på 450 kr. pr. kursist for diverse undervisningsmaterialer, som kursisten beholder efter kurset.
Kørselsudgifter:
Der beregnes ikke kørselsudgifter indenfor Københavnsområdet. Ved afstande på 10 km udenfor København beregnes der tur-retur godtgørelse ifølge statens til enhver tid gældende takster.

Aflysningsregler

Det er altid muligt for kursisten at udskyde en planlagt lektion senest dagen før inden kl. 17. Ved senere aflysning bortfalder den pågældende lektion. Aflysningen skal sendes til underviseren og AidaCom via email, SMS eller telefonbesked og modtagelse bekræftes.
Ved aflysning eller manglende fremmøde på hold gennemføres undervisningen med resten af holdet, hvilket betyder, der ikke kan gøres krav på en ekstra undervisningsgang for de kursister, der ikke møder op. Det er selvfølgelig muligt at aftale en anden mødedato, hvis alle kursister på holdet har brug for at udskyde en lektion, f.eks. pga. et vigtigt møde i virksomheden.
I tilfælde af sygdom fra underviserens side eller en opstået nødsituation informeres kursisten eller dennes virksomhed hurtigst muligt. Lektionerne udskydes til først mulige tidspunkt.

Leverings- og betalingsbetingelser

Når kunden har accepteret tilbuddet ved en e-mail bekræftelse, er kursets aftalte lektioner bindende.  Lektionerne faktureres samlet ved kursets start. Betalingsdatoen fremgår af fakturaen, normalt 30 dage fra fakturadato. Efter kursusstart refunderes kursusprisen normalt ikke. Hvis en deltager ikke har mulighed for at færdiggøre sit kursus, kan de resterende lektioner overtages af en anden medarbejder i virksomheden efter aftale med AidaCom. Et kursus kan stilles i bero ved rejseaktivitet og lignende, men så forventes det afsluttet inden for 12 måneder efter startdato. De lektioner, der ikke benyttes indenfor en 12-måneders priode, refunderes ikke.