Kontakt:
isr@master-ling.com
Tlf. + 45 35 43 15 15
Postadresse:
Tuborgvej 5,1.
DK-2900 Hellerup

Om AidaCom

Kundeoversigt

 Hvad siger kursisterne?

Nyttige links

 Kurser

Firmaundervisning

Priser og betingelser

Forside

Målgruppen

Kurserne henvender sig til udlændinge, der ønsker at bestå en eller flere af Undervisningsministeriets officielle prøver for voksne udlændinge:
Prøve i Dansk 1
Kvalificering til ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund.
Efterprøver Europarådets prøveniveau B1
Prøve i Dansk 2
Giver adgang til dansk som andetsprog på basisniveau og efterprøver Europarådets prøveniveau B1+
Prøve i Dansk 3
Afholdes på Europarådets prøveniveau B2 og giver adgang til erhvervsuddannelser og statsborgerskab.
Studieprøven
Afholdes på Europarådets prøveniveau C1.
Studieprøven giver adgang til optagelse på en række videregående uddannelser.
Statsborgerskabsprøven
Forudsætning for ansøgning om dansk indfødsret/statsborgerskab.
Med henblik på at bestå ovennævnte prøver, arbejdes der struktureret i henhold til de niveauer, der svarer til de europæiske standarder, også kaldet - Den Europæiske Referenceramme for Sprog (Common European Framework of Reference for Languages.) fra niveau A1 til C1.

Forventet udbytte

Der tages udgangspunkt i den enkelte kursists nuværende niveau og kompetencer. Kurserne tilrettelægges, så kursisten opnår de færdigheder, der kræves til de enkelte prøver.
Der øves ordforråd, grammatik, læsestrategier, skriveprocesser og mundtlige fremstillingsteknikker inden for relevante emner om det danske samfund. Kursisten får masser af tips og råd, så der kan opnås et optimalt eksamensresultat.