Kontakt:
isr@master-ling.com
Tlf. + 45 35 43 15 15
Postadresse:
Tuborgvej 5,1.
DK-2900 Hellerup
Hos Schneider har vi i en længere periode benyttet AidaCom til danskundervisning for vores expats.
Vi har været utrolig tilfredse med den service og fleksibilitet AidaCom yder.
Vi får positive tilbagemeldinger fra vores medarbejdere, og vi kan se en stor fremgang i danskkundskaberne hos mange af dem.
Line Orloff
HR Consultant
Schneider Electric

 

Sprogkurser i dansk og engelsk

Typisk kursusforløb

Sprogkurser i dansk og engelsk

Danskundervisning: Vores skræddersyede danskkurser hjælper expats og andre udenlandske forretningsfolk med at nå deres daglige kommunikationsmål. Disse medarbejdere har som regel gode engelskkundskaber og kan med fordel undervises med engelsk som fællessprog i forbindelse med svære udtryk og grammatikforklaringer, så der opnås en mere stejl progression.
Ofte oplever vores kursister, at de med et krævende fuldtidsjob ikke har den fornødne tid til at følge de offentlige sprogskolers tilbud. Endvidere kan rejseaktivitet vanskeliggøre en kontinuerlig deltagelse. Hos AidaCom kan kursisten stille sit kursusforløb i bero ved rejseaktiviteter og fortsætte, når han eller hun er klar igen.
Engelskundervisning: Vores skræddersyede engelskkurser henvender sig til danske forretningsfolk, eller andre nationaliteter, som har brug for et brush-up af deres nuværende engelskkundskaber eller en forbedring af deres forretningsengelsk inden for deres specifikke fagområde.
Begge sprog: Undervisning tilbydes på alle niveauer med fokus på praksislæring og på den individuelle kursists sproglige behov på arbejdspladsen og i hverdagen. Vi tager ofte udgangspunkt i kursisternes egne materialer som breve, foldere, e-mails, præsentationer, dokumenter m.m.
Den meget interaktive læringsstil på vores kurser sikrer, at undervisningen ikke bliver for teoretisk, men i meget høj grad bygger på praktiske øvelser til stor gavn for kursisten. Udbyttet af kurset er derfor meget stort.
Læringen formidles i en udfordrende, men afslappet atmosfære, som gør det nemt for kursisten at turde eksperimentere med, øve og prøve det nye sprog.
For dansk er der også mulighed for at få undervisningen tilpasset med direkte henblik på de officielle prøver for voksne udlændinge. Vi forbereder kursisterne og der  opnås generelt rigtigt gode resultater til disse eksaminer. Der er tre forskellige danskuddannelser og de afsluttende eksaminer er:
Prøve i Dansk 1 - Efterprøver niveau A2 skriftligt og B1 mundtligt
Prøve i Dansk 2 -Efterprøver B1 skriftligt og mid-B2 mundtligt
Prøve i Dansk 3 - Efterprøver niveau B2
Studieprøven - Efterprøver niveau C1og giver adgang til de fleste universiteter i Danmark
Statsborgerskabsprøven - skal bestås ved ansøgning om dansk statsborgerskab
Med henblik på at bestå ovennævnte prøver, arbejdes der struktureret i henhold til de niveauer, der svarer til de europæiske standarder, også kaldet Den Europæiske Referenceramme for Sprog (Common European Framework of Reference for Languages.) fra niveau A1 til C1.
Se mere om niveauer og prøver:
Danskuddannelse til voksne udlændinge,   Undervisningsministeriets niveaumodel