Kontakt:
isr@master-ling.com
Tlf. + 45 35 43 15 15
Postadresse:
Tuborgvej 5,1.
DK-2900 Hellerup

Om AidaCom

Kundeoversigt

 Hvad siger kursisterne?

Nyttige links

 Kurser

Firmaundervisning

Priser og betingelser

Forside

Udbydes fra niveau B1 til C1

Kurset henvender sig til expats eller andre udlændinge, der...
allerede har været igennem den indledende begynderundervisning, og som ønsker at forbedre kommunikationsevnen på højere niveauer på arbejdspladsen eller i hverdagen.
ønsker at opnå større grammatisk korrekthed i skrift og tale samt udvikle et mere nuanceret ordforråd for generel forståelse.

Forventet udbytte

Niveauet tilpasses kursistens kompetencer og ønsker baseret på en behovsanalyse og sprogtest. Vi anvender  Den Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) til at klarlægge det passende niveau.
Kursisterne kan vælge emner, som de finder relevante i forbindelse med deres professionelle virke, eller der kan fokuseres på praktiske udtryk i forbindelse med lægebesøg, fritidsaktiviteter, ferier og rejser, Danmarks geografi og kultur, uddannelse, arbejdsliv m.m. - altså gængse emner om hverdagsliv og medborgerskab.
Der vil være fokus på alle fire færdigheder: lytte, skrive, læse og samtale med mindre kursisterne ønsker et specielt fokus.
Det overordnede mål er, at kursisterne opbygger så bred en kommunikativ kompetence som muligt samtidig med, at de opnår indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.